NEKAJ NAVODIL ZA PONEDELJEK

V ponedeljek, 1. junija, se v šolo vrnejo tudi učenci 4. in 5. razreda. Hkrati pa se bodo v 1. triadi oblikovali stari oddelki v matičnih učilnicah s stalnimi učitelji.

Prilagamo nekaj navodil in pojasnil.

  • Vhod in izhod je skozi glavni vhod (s strani šolskega igrišča), vsa zunanja vrata bodo od 1. 6. naprej odklenjena. Starejša skupina vrtca še vedno vstopa skozi žensko stranišče.
  • Starši ne vstopajo v šolo, učence spremijo do črte pri vratih oz. do nadstreška, če peljejo še kakšnega otroka mimo kolesarnice v vrtec.
  • V šolo pridejo lahko samo zdravi učenci – učenci 4. in 5. razreda prinesejo izpolnjene izjave.
  • Pouk se za vse učence začne ob 8.20 (ni več zamika), velja urnik pred CORONO. Predure ANG so redno po urniku, izvaja se dop. in dod. pouk. Ni govorilnih ur (le na daljavo), interesnih dejavnosti, ekskurzij, taborov.
  • Učenci bodo v učilnicah kot pred 13. marcem, še vedno pa velja, da sedijo stalno za isto mizo, na svojem stolu in še vedno uporabljajo samo svoje pripomočke. Učenci vsakodnevno nosijo torbe domov.
  • Predkoronsko se izvajajo JV1, JV23 in PB. Kosilo bo naročeno za vse v PB in na kosilo prijavljene učence, zato morajo v primeru odsotnosti otroka starši sami odjaviti kosilo.
  • Za odhode otrok domov iz PB veljajo dogovorjene predkoronske ure, v primeru sprememb potrebujejo nova pisna dovoljenja staršev.
  • Maske v prvi in drugi triadi niso potrebne. Še vedno pa velja higiena rok, kašlja, razkuževanje miz pred in po malici, priporočena varnostna distanca, poseben režim pri malici in kosilu, WC.