PREVZEM SPRIČEVAL

Učenci, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih lahko prevzamejo osebno ali njihovi starši oziroma osebe, ki jih starši v ta namen pisno pooblastijo:

do 28. 6. 2024 na podružnični šoli Kokrica v pisarni pomočnice ravnateljice med 7.00 in 10.30 in med 11.00 in 13.00,

od 1. 7. do 12. 7. 2024 in od 19. 8. 2024 dalje v tajništvu na matični šoli med 7.00 in 10.30 in med 11.00 in 13.00.

In še priprava na novo šolsko leto 2024/25 – POTREBŠČINE in UČBENIKI – klik