50 LET PODRUŽNICE

Naša podružnica praznuje 50 let in ob jubileju se radi oziramo nazaj. V teh letih se je nabralo veliko spominov in vsak od teh je dragocen. Zgodba podružnične šole Kokrica se je začela leta 1973.

Z gradnjo stanovanjskih hiš na Kokrici je naglo raslo število prebivalstva, s tem pa tudi število šoloobveznih otrok. Zato se je začutila potreba po osnovni šoli, saj so se morali kokrški otroci voziti v šolo v Kranj in Predoslje. Ob razpisu referenduma šola na Kokrici ni prišla na vrsto. Tudi ob drugem referendumu šola na Kokrici najprej ni bila v programu. Šele na ponovne prošnje in zahteve vaščanov je bil predlog popravljen.

Gradnja šole na Kokrici. Vir: Šolski muzej

Tako je bila v soboto 25. avgusta 1973 odprta štirirazredna osnovna šola na Kokrici, ki je podružnica osnovne šole France Prešeren v Kranju. Poleg šestih učilnic sta bila zamišljena tudi dva prostora za vrtec, večnamenski prostor, jedilnica, kuhinja in drugi prostori. Pokrovitelj šole, tovarna IBI iz Kranja je olajšala šoli začetne težave, saj je z denarnimi sredstvi omogočila nabavo nekaterih šolskih pripomočkov.

Nova šola. Vir: Gorenjski glas
ZAPIS V GORENJSKEM GLASU (29. 8. 1973)
"Svečanosti v okviru krajevnega praznika so se na Kokrici začele v soboto popoldne. Pol ure pred otvoritvijo nove šole je bila v kulturnem domu slavnostna seja krajevne skupnosti in krajevnih družbenopolitičnih organizacij. Žal je slabo vreme ob 16. uri zmotilo svečanost ob otvoritvi šole. Vseeno pa so z lepim kulturnim programom, v katerem so sodelovali učenci osnovne šole in moški pevski zbor KUD Storžič Kokrica slovesno počastili pomemben dogodek. Novo šolo je odprl predstavnik tovarne IBI iz Kranja, ki je pokrovitelj nad novo šolo in izročil ključ članu šolske delovne skupnosti." 

Prvo leto je bilo na šoli 8 oddelkov, 196 učencev in 10 učiteljev. Šolska zgradba je bila žal premajhna že od samega začetka, pouk je potekal v dveh izmenah, 47 učencev je že takrat obiskovalo podaljšano bivanje. Prva vodja šole je bila gospa Mira Zrimšek, ki je šolo vodila vse do odhoda v pokoj (do pomladi 1983).

Že v šol. letu 1975/76 je na šoli začel izhajati šolski časopis Drobiž. Leto kasneje se je na Kokrici prvič ustavila Titova štafeta, to je tudi obdobje Kurirčkove torbe.

Gospo Zrimšek je na mestu vodje podružnične šole nasledil gospod Andrej Bitenc, ki je podružnico vodil kar 25 let.

V šol. letu 1983/84 sta se v prve tri razrede začela uvajati nov predmetnik in učni načrt. Nov učni načrt je predpisoval športne, kulturne in naravoslovne dneve ter delovne akcije. Pod vodstvom gospoda Bitenca je bilo ustanovjeno pionirsko društvo Mladi gasilec. Na šoli so delovali tudi številni drugi krožki: novinarski, folklorni, recitacijski, plesni … intenzivno je bilo sodelovanje s športnim društvom, ki je pripomoglo k izvedbi šolskih krosov. Ob zaključku bralne značke ali ob praznovanju kulturnega dne so šolo tekom let obiskali Branka Jurca, Božo Kos, Neža Maurer.

Prvošolci – generacija 1984/85 Vir: arhiv šole

8. julija 1989 je v čistilni naparavi kokriške osnovne šole, ki je stala dvesto metrov od šole eksplodiral metan. Gasilci so preprečili morebitne hujše posledice.

V šolskem letu 1990/91 so bile vpeljane novoletne počitnice.

1. novembra 1990 so bile v Sloveniji hude nevihte in poplave, ki so na Kokrici povzročile veliko škode, šola na srečo ni bila v nevarnosti.

23. decembra 1990 je bila na referendumu izglasovana samostojna Slovenija, nestabilne politične razmere in negotovost je bilo čutiti tudi v šolskem prostoru. Zaradi vojnih razmer je odpadla poletna šola v naravi za učence tretjih razredov, zaradi pomanjkanja snega pa smučarski tečaj za četrtošolce.

Vir: arhiv šole

V šol. letu 1992/93 je šola dobila kopirni stroj, kar je omogočilo lažje razmnoževanje učnih listov, hkrati pa se je popolnoma pokvaril TV sprejemnik, s pomočjo donacij (društev in podjetnikov) je šola dobila dva nova televizorja. Med zimskimi počitnicami je bil zamenjan parket v telovadnici.

18. junija 1993 je šola praznovala 20-letnico obstoja. Že tretjič je na Kokrici potekalo gasilsko tekmovanje Mladi gasilec za gorenjske občine.

Praznovanje 20-letnice šole. Vir: arhiv šole

V šol. letu 1993/94 se je dogajanje na šoli še bolj obogatilo. Klub kranjskih učiteljev je na podružnični šoli Kokrica v soboto, 23. oktobra, priredil prijetno in poučno srečanje iz kranjskih in okoliških šol z naslovom Pisana jesen ali kostanjev žur na Kokrici. Konec oktobra so bili otroci prvič deležni jesenskih počitnic. V mesecu maju je na šoli za 130 učencev osnovnih šol v kranjski občini potekalo tekmovanje v Veseli šoli. Spomladi je bila obnovljena fasada šole, v naslednjem šolskem letu pa prišlo do obnove ograje ob šolskem igrišču.

S šol. letom 1995/96 se je začel v 4. razredu neobvezno izvajati pouk angleščine. Šolsko glasilo Drobiž (pod mentorstvom učiteljice K. Tepina) je prejelo priznanje za najbolje oblikovano glasilo nižje stopnje. Kasenje so jih prejeli še nekaj. Ob koncu šol. leta je bila izdana edicija Moj mali slovar, ki najmlajšim bralcem oljašuje iskanje neznanih besed.(Pri sestavi so sodelovali učitelji M. Starovašnik, D. Korošec, M. Ajdovec in A. Bitenc).

Naslednje šolsko leto je na šoli prvič potekal računalniški krožek, šola pa se je vključila tudi v dva mednardona projekta, ki sta potekala preko spleta. Odnosi med spoloma za učence 1. in 3. razeda ter Drevo v mojem življenju za učenec 4. razreda.

V maju leta 1998 je bil v sodelovanju z Radiem Slovenia na Kokrici organiziran Veseli tobogan. Učenki Mateja G. in Tamara V. sta se kaseneje udeležili tudi zaključne prireditve v Portorožu. V mesecu maju je šola pripravila kulturno prireditev ob 25. letnici šole.

Vir: Gorenjski glas (spletni arhiv)

Med poletjem pred začetkom šol. leta 1999/2000 se je na galeriji pričela urejati računalniška učilnica ter mini knjižnica. Naslednje poletje leta 2000 pa je prišlo do preureditve podstrešja. Pridobili sta se dve novi učilnici, kar je omogočalo enoizmenski pouk. Pouk se je tako za vse učence začel ob 8. uri.

Konec meseca junija 2002 so se pričela večja dela na podstrešju. (SLIKE – klik) Pridobile so se štiri nove učilnice, posledično sta se v nove prostore preselili tudi knjižnica in računalniška učilnica.

Sprejem prvošolcev – generacija 2002/03 Vir: arhiv šole

V šolskem letu 2003/04 je prišlo do uvedbe devetletne šole. Na šoli sta bila dva oddelka 1. razreda devetletne šole in dva oddelka 1. razreda osemletne šole. Vseh učencev na šoli je bilo 177. V tem letu je šola praznovala tudi 30-letnico obstoja. (SLIKE – klik)

Poleti leta 2007 je bila zamenjana strešna kritina, dela so zaradi številnih strešnih oken potekala več kot mesec. Zaradi prostorske stiske se je na galeriji uredila manjša pisarna, nekdanja pisarna pa se je preuredila v majhno učilnico. Zaradi dodatnega oddelka vrtca je šola”izgubila” eno učilnico.

Oktobra 2007 je ob odhodu gospoda Bitenca v pokoj vodenje šole prevzela gospa Dijana Korošec. Šola je še naprej sodelovala in prirejala številne prireditve. V sodelovanju z matično šolo je bil konec meseca februarja izveden dobrodelni koncert za šolo iz Banatske Topole, dogodka se je udeležeil tudi takratni šolski minster g. Lukšič. Omeniti velja tudi vsakoletni Dih pomladi, Dan šole, prireditve ob pomebnih državnih praznikih, obeležitev Dneva zemlje, Teden vseživljenjskega učenja, prvič je bil izveden novoletni bazar.

Šola je pridobila novo parkirišče na strani šolskega vhoda.

V šolskem letu 2008/09 je bil ukinjen splošni učni uspeh. Ena od učilnic je dobila interaktivno tablo. Šola, vrtec in starši so na odgovorne naslavljalji veliko potrebo po igralih.

Leto kasneje je bila pred vhodom v šolo postavljena miza in dve klopi, s finančno pomočjo KS sta se na igrišču postavila nova koša. Zaradi prostorske stiske se je v knjižnici uredila učilnica, knjižnica pa se je preselila v pisarno.

Septembra 2010 so se šolarji v okviru športnega dne udeležili Pohoda po mamutovi deželi, ki ga prireja Turistično društvo Kokrica.

V šolskem letu je bila šola vključena v projekt Zdrav življenjski slog, žično ograjo okrog igrišča pa je zamenjala pletena.

Jeseni leta 2018 je bila šola deležna večje energetske sanacije in je posledično dobila lepšo zunanjo podobo.

Po zimskih počitnicah 16. marca 2020 se zaradi epidemije Covid nismo vrnili v šolo. Vse šole po Sloveniji so bile do preklica zaprte. Po 14 dneh smo začeli s šolo na daljavo, ki je na razredni stopnji potekala preko eAsistenta. V ponedeljek, 18. 5., so učenci 1. triade pod strogimi ukrepimi (testiranje, razkuževanje …) znova pričeli s poukom v šolskih učilnicah. Učenci 4. in 5. razreda so se v šolo vrnili 1. junija.

Konec junija 2020 smo na šolskem travniku dobli novo pridobitev – igrala, ki smo se jih zelo razveselili.

Šolsko leto 2020/21 smo začeli s prihodom v šolo in pod številnimi omejitvami (maske, testiranje, zračenje …) vztrajali smo vse do jesenski počitnic, ko smo ponovno prešli na delo na daljavo, tokrat smo se z otroki dnevno (po ustaljenem šolskem urniku) srečevali preko aplikacije Teams. Prva triada se je v šolo vrnila zadnji teden januarja. 15. februarja pa so se v šolske klopi usedli tudi četrtošolci in petošolci.

Ob odhodu gospe Dijane Korošec v pokoj je v šolskem letu 2021/22 vodenje šole prevzela gospa Petra Žontar.