1. SEPTEMBER

Novo šolsko leto je pred vrati. Posredujemo nekaj uvodnih informacij za lažji začetek.

PRVOŠOLCI 👧🧑

Na podružnici Kokrica bo sprejem za prvošolce na igrišču šole ob 9. uri. Po uvodnem programu bodo otroci z učiteljicami odšli v razred, starši pa boste počakali na igrišču, kjer bo posredovanih nekaj uvodnih informacij s strani ravnatelja in pomočnice.

Po končanem programu otroci skupaj s starši odidejo domov.

*Starši naj prinesejo rumene klobučke, če jih niso naročili v šoli.

V petek, 2. 9., prvošolci pričnejo s poukom po urniku, izvajata se tudi jutranje varstvo od 6.30 in podaljšano bivanje do 16.30.

UČENCI 2. – 5. RAZREDA 📣

Pouk se za vse učence prične ob 8.20. 🔔

2. razred – pouk po urniku

3. razred – pouk po urniku

4. razred – odhod na tabor na Debeli rtič ob 8. uri 🏊‍♀️

5. razred – 2 uri oddelčne skupnosti, naprej pouk po urniku

Urnik bo objavljen v eAsistentu. Učenci s seboj prinesite potrebščine za pouk, puščico, mapo in copate. 🎒

Vhodna vrata se bodo odprla ob 8.10 in zaprla ob 8.20. Učenci naj ne hodijo v šolo prej. Zbrano in previdno na poti v šolo in iz šole, drugošolci naj ne pozabijo na rumene rutke!

JUTRANJE VARSTVO

bo organizirano za učence 2. in 3. razreda. Od 7.00 do 8.15. V prvi učilnici spodaj desno.

PODALJŠANO BIVANJE in KOSILO 🕞🥗🍎

Podaljšano bivanje bo organizirano po ustaljenem urniku od 11.50 do 16.30. Za prijavljene učence bo organizirano tudi kosilo. Učenci, ki bodo iz PB odšli domov prej, potrebujejo pisno dovoljenje staršev, po potrebi starši poskrbite za odjavo kosila.

VOZNI RED 🚌

Učenci vozači prihajajo v šolo z redno avtobusno linijo, na avtobus vstopajo oz. izstopajo na postaji pri Laknerju. Avtobusa, ki ustavlja pri šoli, ne bo.