PRVI ŠOLSKI DAN – petek, 1. 9. 2023

Za lažji in začetek posredujemo nekaj pomembnih informacij.

PRVOŠOLCI 🧑👩

Otroci prvega razreda pridejo v šolo ob 9. uri v spremstvu staršev. Po uvodnem programu v šolski telovadnici bodo prvošolci z učiteljicami odšli v razred, starši pa bodo prejeli nekaj uvodnih informacij s strani ravnateljice in pomočnice. Po končanem sprejemu otroci skupaj s starši odidejo domov.

V ponedeljek, 4. 9., prvošolci pričnejo s poukom po urniku. Izvajata se tudi jutranje varstvo od 6.30 in podaljšano bivanje do 16.30.

UČENCI 2. – 5. RAZREDA 🎒📚

Za učence 2., 3. in 5. razreda se pouk prične ob 8.20.

Učenci 2. in 3. razreda boste imeli ure po urniku. Učenci 5. razreda pa dve uri oddelčne skupnosti, naprej pa ure po urniku.

S seboj prinesite potrebščine za pouk, peresnico, mapo in copate. Urnik bo objavljen v eAsistentu.

Učenci 4. razreda odidejo na tabor na Debeli rtič ob 8. uri.

JUTRANJE VARSTVO ⏰ bo organizirano za učence 2. in 3. razreda od 7.00 do 8.15, v prvi učilnici spodaj desno (št. 2). Vhodna vrata bodo odklenjena od 6.30 do 7.30 in od 8.10 do 8.20.

PODALJŠANO BIVANJE 🍎📖⌚ za prijavljene učence bo organizirano po ustaljenem urniku od 11.50 do 16.30. Učenci lahko prvi šolski dan odidejo iz podaljšanega bivanja domov prej, a le v spremstvu staršev ali z njihovim pisnim dovoljenjem in privoljenjem učitelja. V primeru, da otrok ta dan ne bo imel kosila, poskrbite za odjavo

Učenci VOZAČI 🚌, ki prihajajo v šolo z redno avtobusno linijo, na avtobus vstopajo oz. izstopajo na postaji pri gostilni Lakner.

Naj bo novo šolsko leto priložnost za velik korak k večji samostojnosti in odgovornosti.

Drugošolci ne pozabite na rumene rutke, vsi na skirojih pa nikamor brez čelade. Previdno na poti v šolo in nazaj domov.

RAZPORED ODDELKOV PO UČILNICAH

1. c – tretja učilnica spodaj desno (št. 6)

1. č – druga učilnica spodaj desno (št. 4).

2. c – druga učilnica spodaj levo (št.3 )

2. č –  tretja učilnica spodaj levo (št.5)

3. c – učilnica zgoraj, nad telovadnico (št.7)

3. č – učilnica zgoraj na koncu hodnika levo (št. 8 )

4. c – učilnica zgoraj, na koncu hodnika (št. 10)

4. č – učilnica zgoraj, na koncu hodnika desno (št. 9)

5. c – prva učilnica spodaj levo (št.1)

5. č – prva učilnica spodaj desno (št. 2)